Ekobankens unika transparens

I Ekobanken möts sparare som vill att deras pengar ska förvaltas mer transparent och ansvarsfullt och de som driver verksamhet med ekologiska, sociala eller kulturella mervärden.

Alla lån och krediter till verksamheter publiceras här på hemsidan.

Det mesta av Ekobankens utlåning går till skolor, ekobyar, gemenskapsboenden, ekologisk odling och matproduktion, förnybar energi, rättvis handel, tidskrifter, kulturhus, sociala arbetskooperativ eller konstnärlig verksamhet. Vi ger också lån till lokala småföretag av betydelse för lokalsamhället.

Lån till miljömärkt byggande (Svanen eller Miljöbyggnad Guld/Silver) och lån till ekologiska bönder och odlare får särskilt goda vilkor i Ekobanken.

Presentation av låntagare